Arbeid i høyden-Fallsikring

Opprinnelig pris var: kr2,000.00.Nåværende pris er: kr1,750.00.

Opplæring i bruk av fallsikringsutstyr ved arbeid i høyden. Kurset kan og omfatte fallredning

Category:

Beskrivelse

Alle arbeidstakere som arbeider i høyder skal sikres mot fall.
Dette gjøres ved bygging av plattform (stillas), bruk av personløfter og/eller sikring av arbeidstaker.
Våre kurs er basert på effektiv og reell vurdering av risiko og valg av rett utstyr i forhold til å sikre arbeidstaker samtidig som jobbutførelse ikke skal hindres av sikringsutstyret.
Praktiske løsninger, uttesting av utstyr og valg av rett sikringsløsning er nøkkelen til en god og trygg arbeidsoperasjon.

Fallredning kan og legges inn i kurset. Herunder bruk av redningsutstyr i praksis.